Managers moeten weer gaan managen – Geloofwaardigheid van managers staat ter discussie

Door Prof. dr. ing. F.A.J. van den Bosch

Managers moeten niet meer als een soort verlengstuk van de markt worden gezien. De uitkleding van de managementfunctie tot een financiële functie heeft er toe geleid dat leiderschap los is komen te staan van de managementfunctie. Dit stelt prof.dr.ing. Frans A.J. van den Bosch, hoogleraar Management Interfaces between Organisations and Environment aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University in zijn afscheidsrede die hij op vrijdag 11 mei 2012 uitsprak.

In zijn rede gaat Van den Bosch in op de vraag hoe wetenschappelijk onderzoek naar management kan bijdragen aan herstel van de geloofwaardigheid van managers, die als gevolg van de huidige financieel-economische crisis ter discussie is komen te staan. Hij stelt dat het doel van van management niet alleen in economische termen moet worden gedefinieerd. Ook moeten managers niet moeten worden beschouwd als uitvoerders van aandeelhoudersbelangen. Het doel van management is het creeeren van strategische waarde en in de managementfunctie moet meer aandacht komen voor niet-economische doelstellingen als innovatie en het motiveren van mensen, aldus Van den Bosch.

Tenslotte stelt hij dat managers een duidelijke keuze moeten maken voor een eigen management model voor hun onderneming. Hierin moeten zij bestaande managementpraktijken niet als een gegeven beschouwen, maar steeds na blijven denken over veranderingen. Van den Bosch: “ Als managers weer gaan managen kunnen zij hun maatschappelijke legitimiteit herwinnen en is de kans groot dat we tijdig uit de crisis komen”.