Gelezen: Onderzoek MKB webshops en e-fulfilment

By 21 december 2016Nieuws, Voorpagina

Gelezen door Frank de la Porte op Twinklemagazine.nl van donderdag 15 december 2016.
Wij citeren Roy Lenders:

Onderzoek: mkb-webshops en e-fulfilment

Mkb-webshops willen op het logistieke vlak graag meekomen met de e-commerce reuzen van ons land. Hoe pakken kleinere webwinkels e-fulfilment aan? En voor welke uitdagingen staan zij? Een onderzoek.

Een groot aantal bedrijven in Midden-Limburg heeft tezamen met de logistieke opleiding van Fontys Hogescholen (de oude ‘Vervoersacademie’) het initiatief genomen tot de oprichting van e-Fulfillment Hub. Doel van de e-Fulfillment Hub is samenwerking op het gebied van innovatie, marketing en dienstverlening op het gebied van (pan-Europese) e-fulfillment. De regio is met name sterk, vanwege de geografische positie, in het uitvoeren van e-fulfillment naar de diverse Europese landen.

In het kader van de e-Fulfillment Hub is er door een extern marktonderzoeksbureau een grootschalig onderzoek gedaan onder eigenaren en logistiek verantwoordelijken van mkb-webshops (91 procent van de respondenten was eigenaar van een webshop, de overige 9 procent was de logistiek verantwoordelijke). Een mkb-webshop is hierbij gedefinieerd als een webwinkel die minder dan duizend producten per dag verkoopt. Wat speelt er onder deze webshops?

Veel kleinere webshops
Allereerst valt op dat het gros van de mkb-webshops relatief klein is. 92 procent van de respondenten verkoopt minder dan honderd producten per dag, 8 procent tussen de honderd en vijfhonderd producten per dag en slechts 1 procent tussen de vijfhonderd en duizend producten per dag. Veel webshops blijken relatief klein te zijn. Dit zien we uiteraard ook in de ranglijsten terug. Nummer 100 in de meest recente Twinkle100 boekte circa 10 miljoen euro omzet, terwijl nummer 200 circa 3 miljoen euro omzet boekt. De verkoop van duizend producten per dag staat ruwweg gelijk aan een jaaromzet van 10 miljoen euro (uitgaande van een gemiddelde productwaarde van 35 euro). Daarmee kun je stellen dat het marktonderzoek zich met name richtte op webshops vanaf de nummer 100 in de Twinkle100.

Magazijnproces
79 procent van deze mkb-webshops voert het magazijnproces in eigen beheer uit. Slechts een minderheid heeft de magazijnprocessen uitbesteed. Wel heeft het grootste gedeelte van deze mkb-webshops het transport stuk uitbesteed, aangezien dit uiteraard vaak via de pakketvervoerders als PostNL, Bpost, DHL, GLS en DPD gaat.

Internationalisatie
Opvallend is dat 49 procent van de webshops producten verstuurt naar landen binnen Europa (niet zijnde Nederland) en dat 14 procent zelfs producten naar landen buiten Europa verstuurt. Dit zou betekenen dat het internationalisatieproces onder mkb-webshops sneller loopt dan menigeen verwacht.

Oorsprong in West-Nederland
De meeste webshops bevinden zich in de regio West-Nederland (39 procent) terwijl de minste webshops zich in de regio Noord-Nederland bevinden (slechts 10 procent). Zuid-Nederland (22 procent) en Oost-Nederland (25 procent) scoren relatief gelijk. Amsterdam (West-Nederland) staat al langer bekend als bakermat voor vele webshops.

Logistieke terminologie minder bekend
Heel opvallend is dat maar liefst 55 procent van de respondenten niet bekend is met de term e-fulfillment. Mijn eigen ervaring leert ook dat veruit de meeste webshopeigenaren ofwel uit de ICT-hoek komen, ofwel uit de internetmarketinghoek. De meeste webshopeigenaren hebben daarom minder bekendheid met typisch ‘logistieke’ terminologie.

Dezelfde service
Circa 15 procent van de mkb-webshops overweegt momenteel om zijn logistiek uit te besteden. Voor deze bedrijven is het wellicht interessant om eens op e-fulfilmenthub.nl te kijken of ze één van de Midden-Limburgse bedrijven kunnen benaderen. 30 procent van deze mkb-webshops geeft immers aan dat de locatie van het uitbestede magazijn niet dichtbij zijn eigen kantoor hoeft te zijn, terwijl 42 procent van de bedrijven neutraal hierover is. Slechts 30 procent van de mkb-webshops geeft aan dat zijn uitbestedingspartner ‘dichtbij’ moet zitten.

Wat vinden mkb-webshops nu belangrijke factoren bij het uitbesteden van hun logistiek? Met stip op nummer 1 staat snelheid, gevolgd door betrouwbaarheid. De ervaring leert dat één van de belangrijkste redenen voor mkb-webshops om logistiek uit te besteden is het gevoel dat men dezelfde service aan consumenten wil kunnen aanbieden dan de grote bekende webshops (cut-off tijden, snelheid levering, etcetera). De factoren die hierna volgen hebben allemaal te maken met het kostenniveau. Het moet allemaal tegen lage kosten gebeuren.

Midden-Limburg als Europa-locatie
Met name mkb-webshops die in meerdere landen in Europa actief zijn overwegen Midden-Limburg als vestigingslocatie voor hun magazijn, dan wel uitbesteding aan een e-fulfillment dienstverlener in deze regio. Sommige partijen die nu zakendoen met een Duitse e-fulfillment dienstverlener geven bijvoorbeeld aan dat zij inmiddels voorkeur hebben voor het zakendoen met een Nederlandse dienstverlener vanwege de cultuur- en taalverschillen die zij in de praktijk ervaren.

Naast de associatie met logistieke hotspot Venlo (overigens Noord-Limburg) en retailstad Roermond, associëren mkb-webshops de regio ook met ‘leuke’ zaken als Vlaai, landschap/natuur, gezelligheid en Carnaval.

Mkb webshops willen steeds geavanceerdere logistiek
Wat brengt de toekomst? Er heerst een sterke behoefte bij de meeste webshops om dezelfde service aan te bieden als de grotere e-commerce partijen. Dat betekent een cut-off tijd van 22.00 – 23.00 uur in de avond en het aanbieden van afleverkeuzes (ophaalpunten, datumkeuze). Met name voor zendingen buiten Nederland moet op deze gebieden nog veel gebeuren. En aangezien steeds meer mkb-webshops bezig zijn met internationalisatie, wordt dit steeds belangrijker. Echter, het realiseren van late cut-off tijden en het aanbieden van afleverkeuzes voor zendingen naar het buitenland is veel complexer dan in Nederland. Vandaar dat veel mkb-webshops hiervoor kijken naar uitbestedingsalternatieven.

Het onderzoek:

Roy Lenders is lector supply chain management bij de Fontys Hogescholen en e-commerce ondernemer (Topvitamins.nl en 3dfilament.supplies).