Blog – Maasvlakte 2: Hoe Nederland de lat hoog legt voor wereldwijde havens

By 7 februari 2017Nieuws

door Bo Korrel

Rotterdam, dé haven van Europa, legt met Maasvlakte 2 de lat hoog voor andere havens. In deze haven kunnen de allergrootste schepen aanleggen en is de productiviteit vele malen hoger dan in de rest van de wereld.

Zo’n 7 jaar geleden werd de Maasvlakte uitgebreid met een tweede deel. Deze aanleg zorgde ervoor dat het oppervlakte van de Rotterdamse haven met zo’n 20% groeide. Naast deze enorme oppervlakte aan zand, planten en duinen heeft Maasvlakte 2 vooral veel te bieden op logistiek gebied, een goede reden dus voor eXtropy om hier eens een bezoekje aan te brengen!

Onderweg van onze ontmoetingsplek ‘SS Rotterdam’ naar het nieuwste gedeelte van de Maasvlakte leek er geen eind te komen aan havens, de een na de ander zoefde voorbij in de bijna driekwartier durende autorit. Geen wonder dat Rotterdam de nummer 1 haven van Europa is met een overslagcapaciteit van 12 miljoen (TEU) containers per jaar, waarvan 22% bij Maasvlakte 2 wordt ontvangen en verwerkt.

Maasvlakte 2 en zijn direct omliggende havens binnen het Rotterdamse havengebied.

Wat opvalt als je daar rond kijkt, is de rust, geen lawaaiige haven vol bewegingen van mensen en machines, nee op Maasvlakte 2 is de chaos ver te zoeken. Natuurlijk zijn er veel machines, maar deze bewegen zich als een geoliede machine langs elkaar.

Productiviteit: verhoging door automatisering

Dit komt doordat de machines van de AMP terminal, dat gevestigd is op Maasvlakte 2, bijna allemaal zijn geautomatiseerd. Zo is er beschikking over zelfrijdende containervoertuigen en onbemande kranen. Deze geautomatiseerde werkomgeving maakt een hoge productiviteit mogelijk tegen een relatief lage inzet van arbeid. Hierdoor is meer mankracht beschikbaar voor security en IT in de haven.

Momenteel zijn de diepzeekranen in staat om zo’n 40 containers per uur af te laden van een containerschip. In de rest van de wereld ligt dit aantal een stuk lager, aldus onze enthousiaste gids van Futureland Maasvlakte 2, wat de Rotterdamse haven een aantrekkelijke overslagplaats maakt voor containerschepen. Want ja, tijd is geld. Momenteel heeft het grootste containerschip ruimte voor zo’n 19.000 (TEU) containers! Een gigantisch aantal, bijna genoeg om de gehele rechter rijstrook te bezetten van Rotterdam tot aan Apeldoorn en dat is pas 1 schip… Door het gebruik van de geautomatiseerde kranen is de Maasvlakte in staat een schip in een aantal uur af te laden, terwijl dit in andere havens soms een aantal dagen kan duren.

Naar verwachting wordt het binnenkort zelfs mogelijk 50 containers per uur te verwerken. Deze wachttijdverkorting zal weer een positieve invloed hebben op de logistiek in Nederland, zoals snellere levering en lagere logistieke kosten.

Infrastructuur: containeroverslag naar verschillende transportmodaliteiten

Maar hoe komen deze miljoenen containers ons kikkerlandje binnen? Dit is een hele uitdaging. De Maasvlakte beschikt daarom over een divers logistiek netwerk: er worden naast vrachtwagens ook treinen en boten (zowel binnenvaart en diepzeevaart) ingezet om al deze containers te vervoeren. Via een nieuw aangelegde snelweg die reikt tot aan de Maasvlakte, rijden er elke dag weer honderden vrachtwagenchauffeurs af en aan.

Dit veroorzaakt daarentegen veel drukte op de snelwegen rondom Rotterdam en in de rest van het land. De focus ligt daarom de komende jaren op de mogelijkheden van het vervoer via de andere transportmodaliteiten. Enerzijds vanwege de duurzaamheid van deze modaliteiten, anderzijds vanwege het tekort aan vrachtwagenchauffeurs.

Het doel is om het wegtransport vanaf de Rotterdamse haven tussen 2005 en 2035 te verlagen van 47% naar 35%, het watertransport te verhogen met 5% en het gebruik van treinen zal met 7% moeten gaan stijgen. Gelukkig biedt de nieuw aangelegde Maasvlakte hiervoor genoeg mogelijkheden met onder andere 2 railkranen en 800 meter aan spoorlijnen, die het beginpunt zijn van de Betuweroute (de speciale goederenverbinding met Duitsland). En ook is beschikking tot 3 binnenvaartkranen om het vervoer via water te ondersteunen.

De toekomst

Wat kunnen we verder nog verwachten van Maasvlakte 2?

Momenteel zijn er nog grote delen van de aangelegde grond ongebruikt. Er liggen plannen om hier de komende jaren nog meer overslagplaatsen te realiseren, waardoor de capaciteit gemakkelijk kan worden uitgebreid. Ook op IT gebied is nog vooruitgang te verwachten. Ondanks dat de overslag al grotendeels geautomatiseerd is op de Maasvlakte, lopen hier nog 400 medewerkers rond.

Wist je bijvoorbeeld dat er een medewerker rondloopt om de containers, die door de geautomatiseerde kraan zijn verplaatst naar een opslagplaats, handmatig te voorzien van stroom door  middel van  een stekker?

Kortom, Maasvlakte 2 biedt vele mogelijkheden voor de toekomst in de Internationale handel en op logistiek gebied, met deze haven kunnen we nog tijden vooruit. Het is zeker eens een bezoekje waard!

Bronnen

http://www.logistiek.nl/sociale-innovatie/nieuws/2016/10/tekort-aan-chauffeurs-grootste-uitdaging-wegtransport-in-2017-101148850

https://www.maasvlakte2.com/nl/index/show/id/236/bereikbaarheid

http://dailyliftingmvii.com/facts-figures/

De gids van Futureland gedurende de rondleiding