Onze expertise

IM_2

U heeft de juiste mensen in dienst voor het werk wat ze moeten doen. Het leiding geven aan mensen en naar een bepaald doel toewerken is een vak op zich. En op dat vak, kunnen wij u van dienst zijn. Want ook al heeft u de beste mensen bij u in dienst, het kan toch voorkomen dat er een tijdelijke opvang nodig is van werkzaamheden die niet door uw eigen mensen opgepakt kunnen worden.

Dit kan in project verband zijn, of een tijdelijke invulling van een leidinggevende positie. Project- en interim management taken zijn specifieker dan reguliere management taken.

Project management

Organisaties veranderen iedere dag; de ene dag wat meer dan de andere. Project Management is het op efficiënte wijze planmatig en beheerst implementeren van deze veranderingen. Om dit succesvol te kunnen doen, heeft u iemand nodig die snel in uw organisatie de mensen weet mee te nemen in een project. Naast het motiveren van betrokken mensen zijn de projectmanagers van eXtropy professioneel en slagvaardig in het realiseren, overdragen en borgen van de verandering. Kortom het volledig organiseren van alle aspecten omtrent een project.

Interim Management

Het implementeren van veranderingen vergt vaak veel van een organisatie en hun managers. Interim Management is het op tijdelijke basis invulling geven aan een managementrol, gecombineerd met het realiseren van beoogde verandering. De interim managers van eXtropy combineren op professionele wijze de dagelijkse aansturing met het realiseren van de verandering. Door vanaf de start rekening te houden met de overdracht en borging bent u verzekerd van een positief resultaat.

Neem contact met ons op om deze invulling met u door te nemen!

Of het om project- of interim management gaat, wij zijn gespecialiseerd in het voorzien in deze behoefte.

Artikelen en Whitepapers over Interim- en Project Management

Praktijkvoorbeelden

Bij een grote retailer uit Zaandam hebben we de Business Process Management methodologie geïmplementeerd om er voor te zorgen dat er een betere aansluiting ontstond tussen de business en de ICT initiatieven. Door de interne business consultants op te leiden tot process georienteerde intermediars, ontstond de mogelijkheid voor deze marktleider om snel en effectief op marktveranderingen in te spelen.


 

Bij een grote logistieke dienstverlener is de methodologie gebruikt om inzicht te krijgen in alle processen om te zien waar zogenaamde gaps zaten en efficiency gewonnen kon worden. Door de analyse en aanbeveling van onze consultant kon er sneller gereageerd worden op proceswijzigingen en werkte afdelingen onderling beter samen.